Informačný zákaznícky portál


Nebaví Vás čakanie na verzie?Chcete vedieť, či Vaša požiadavka bola zaevidovaná a aký je naplánovaný čas jej riešenia?Nechcete byť závislí od telefónu a pracovnej doby, keď si potrebujete aktualizovať verziu alebo aktivovať programy pomocou protihodnôt?Potom práve pre Vás sme pripravili náš informačný zákaznícky portál, ktorý Vám toto všetko zjednoduší.
Ako na to?
Kliknite na registráciu . Zadajte svoje meno a heslo, ktoré ste používali pri sťahovaní verzie z ftp servera.V prípade, že toto heslo neviete, pošlite nám e-mail a zaregistrujte sa.My Vám obratom zašleme údaje potrebné pre vstup do portálu.Po zadaní mena a hesla uvidíte záložky: INFO, POHĽADÁVKY, LICENCIE, FAKTÚRY, ÚČTY, ZAMESTNANCI, TELEFONÁTY, DOWNLOAD
 1. INFO - informácie o Vašej spoločnosti, v prípade, že údaje nie sú korektné, nahláste nám zmenu e-mailom na adresu: komunikacia@assecosol.eu
  Pozn. Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa prevodu licencií na tretiu osobu,resp. zmena údajov, ktoré sa uvádzajú na daňových dokladoch, takéto zmeny je potrebné nahlásiť výhradne písomne a zaslať poštou alebo doručiť osobne.
 2.  
 3. POHĽADÁVKY - prehľad evidovaných pohľadávok / neuhradené faktúry evidované na Vašu spoločnosť, v prípade, že ste niektorú z faktúr neobdržali, kontaktujte naše fakturačné oddelenie komunikacia@assecosol.eu
 4.  
 5. LICENCIE – prehľad všetkých licencií ( aktualizovaných a neaktualizovaných), s možnosťou získať protihodnotu na aktiváciu programu ( cez tlačidlo “P”).V prípade, že sa inštalačné parametre v našej evidencii nezhodujú s tým čo máte v skutočnosti nainštalované,kontaktujte naše fakturačné oddelenie tel. č. 02/49 105 171,172.
 6.  
 7. FAKTÚRY – história všetkých faktúr vystavených na Vašu spoločnosť
 8.  
 9. ÚČTY – prehľad bankových spojení Vašej spoločnosti. V prípade, že údaje sú nepresné,prosíme o nahlásenie zmeny na komunikacia@assecosol.eu
 10.  
 11. ZAMESTNANCI - zoznam pracovníkov Vašej spoločnosti aj s priradenou funkciou a kontaktom. V prípade, že údaje nezodpovedajú skutočnosti, môžete ich opraviť, pripadne nahlásiť zmeny na komunikacia@assecosol.eu. Doplnením údajov o pracovníkoch Vašej spoločnosti pre konkrétne oblasti pomôžete zefektívniť našu komunikáciu s Vami.
 12.  
 13. TELEFONÁTY – evidencia prijatých telefonátov s informáciou o prípadných riešeniach vyplývajúcich z telefonátov (stĺpec stav).V budúcnosti budete môcť sami práve tu zadávať Vaše požiadavky na našu spoločnosť.
 14.  
 15. PROJEKTY – prehľad servisných a implementačných projektov. Tu zistíte či bola Vaša požiadavka vo forme objednávky zaevidovaná a kedy je naplánované riešenie Vášho problému.
 16.  
 17. DOWNLOAD=SŤAHOVANIE VERZIÍ Práve tu máte možnosť získať najnovšie verzie našich programov.
 18.  
Pokiaľ máte nainštalovaný feed reader,veľmi jednoducho sa Vám budú zobrazovať informácie o existencii nových verzií.Pomocou tohto nástroja máte informácie usporiadané podľa jednotlivých produktov anemusíte sa zbytočne zaoberať informáciami, ktoré nepotrebujete.
V prípade, že nemáte nainštalovaný feed reader obráťte sa na svojho správcu systému,resp. na oddelenie služieb Asseco Solutions, a.s., servis@assecosol.sk. Tento prostriedok Vám prinesie veľmi veľa užitočných informácií,bez akéhokoľvek prihlasovania do informačného portálu aušetrí Vám náklady na telefonovanie do Asseco Solutions.
Dúfame, že informačný portál v kombinácii s feedreadrom Vám prinesie pre Vás potrebné informácie v správnom čase.Veľmi radi privítame Vaše návrhy a pripomienky k uvedeným riešeniam na adreseservis@assecosol.sk
 
Ďakujeme za spoluprácu 
 
Oddelenie služieb zákazníkom